Tag Archives: Правоговор

Как се пише: дотук или дотука?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч според посочения по-долу източник. В езиковата практика и според данните от Българския национален корпус (8054:235 употреби) категорично се предпочита дотук. Стигнала съм дотук/дотука с къртовски труд и лишения. Каретата спря отново и кочияшът задумка по кабината, за да покаже, че са дотук/дотука […]

Как се пише: <em>Негово Величество, Негово величество</em> или <em>негово Величество</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише с две главни букви – Негово Величество. С главна буква се пишат местоименията и съществителните…

Как се пише: <em>уредба</em> или <em>уретба</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише уредба, мн.ч. уредби. Думата има представка у-, корен -ред- и наставка -ба. Правописът на думата може да…

Как е правилно: такива или такиви?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише и изговаря такива (форма за мн.ч. на такъв, такава, такова). Да се смее ли човек…

Как е правилно: шезлонги или шезлонзи?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише и изговаря шезлонги (форма за мн.ч. на шезлонг). Думата е заета от френски – chaisе…

Правилно ли е да се употребява дебат, или само дебати?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това съществително име може да се употребява и в единствено, и в множествено число – дебат, дебати. Думата е заета…

Как е правилно: трапеци или трапци?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише и изговаря трапеци – форма за мн.ч. на трапец. Думата е заета от немски –…

Как се пише: пожертвувателен или пожертвователен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч: пожертвувателен/пожертвователен, също и пожертвувателна/пожертвователна, пожертвувателно/пожертвователно, пожертвувателни/пожертвователни. Препоръчителна е…

Как се пише: любвеобилен или любвеобвилен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише любвеобилен, също и любвеобилна, любвеобилно, любвеобилни. Думата е съставена от любов и обилен. Продавам немски…

Как се пише: любвеобилен или любвеобвилен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише любвеобилен, също и любвеобилна, любвеобилно, любвеобилни. Думата е съставена от любов и обилен. Продавам немски…