Tag Archives: Правопис

Как се пише: апропо или а пропо?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – апропо. Думата е заета от френски – à propos. Апропо, как се казва твоят познат в министерството? А, апропо, утре заминавам за София и мога да свърша някоя работа вместо теб.

Как се пише: подусловие или под условие?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Съветваме ви да спазвате следните правила: Когато представлява съществително име със значение ’едно от няколко основни или допълнителни условия, обикновено на задача’, се пише слято – подусловие, мн.ч. подусловия.   За първото подусловие на задачата се дават две точки, а за второто и третото – по една. Когато представлява съчетание от предлог и съществително име, […]

Как се пише: преценявам, преценя или предценявам, предценя?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише преценявам, преценя. Не роднините на пациента, а лекарят преценява дали е необходима спешна намеса. Вече е ясно, че много добре сме преценили разходите за строителството.

Как се пише: попълвам или подпълвам?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголът попълвам и съответният глагол от свършен вид попълня се употребяват най-често със следните значения:   1.1. Написвам или отбелязвам с определени знаци необходимите данни във формуляр, таблица и под.   В случай че документите се попълват и подават от упълномощено лице, […]

Как се пише: паяжина или пайжина?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише паяжина, мн.ч. паяжини. Изграждането на паяжината позволява на паяка да улавя като в капан своята жертва, без да хаби енергия в преследването ѝ. Таванът беше претъпкан със стари вещи и тънеше в прах и паяжини.

Как се пише: неотразен или не отразен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – неотразен, също и неотразена, неотразено, неотразени.   Регламентирано е, че санкцията се прилага за неотразен в отчетните регистри данъчен документ. Целта на курса е да запознае студентите с явления, типични за съвременния италиански език, но все още неотразени в нормативните граматики.   Частицата не се пише слято със […]

Как се пише: решиш (се), реши (се) или решеш (се), реше (се) ?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише рèшиш (се), рèши (се), също и рèшим (се), рèшите (се) Глаголът е от II спрежение и основната гласна (гласната пред окончанието) е -и-. Синът ми има задължението да реши кучето всеки ден. Когато се решите, започвайте от краищата на косата към корените.

Как се пише: българско-английски или българо-английски?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двете форми са дублетни и може да се използват в книжовната реч: българско-английски/българо-английски, също и българско-английска/българо-английска, българско-английско/българо-английско. Препоръчителна е употребата на българско-английски. Двуезичното българско-английско/българо-английско издание включва богата информация за историята на София. Най-добре е тази дума да се провери в българско-английски/българо-английски юридически речник.

Как се пише: маруля или марула?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Съществителното име маруля, означава ’зеленчуково растение с големи листа, употребявани най-често за салата’. Думата е заета от латински чрез новогръцки – μαροῦλια.   Нямах време за готвене, затова си направих салата от домати, маруля и кубчета сирене. Ястието може да се сервира върху листа […]

Как се пише: финансовоаналитичен, финансово-аналитичен или финансово аналитичен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – финансовоаналитичен, също и финансовоаналитична, финансовоаналитично, финансовоаналитични, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – финансов анализ. Финансовоаналитичната компания Bloomberg в началото предоставя информационни услуги и софтуерни инструменти в областта на финансите, но впоследствие разработва и международни новинарски услуги. Търсим да назначим мениджър с добри […]