Tag Archives: разделноэ

Как се пише: търговскоправен или търговско-правен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – търговскоправен, също и търговскоправна, търговскоправно, търговскоправни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – търговско право. Търговскоправната регламентация на лизинговите договори е уредена в чл. 342 – 347 от Търговския закон. В рамките на семинара подробно ще бъдат разгледани търговскоправните аспекти на закрилата на […]

Как се пише: стопроцентов, сто-процентов или сто процентов?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно прилагателно име се пише слято – стопроцентов, също и стопроцентова, стопроцентово, стопроцентови, тъй като е образувано от едносъставно числително име (изразено с една дума) и съществително име – сто процента. Според централния защитник съдията е подминал стопроцентова дузпа в края на мача. Парламентарната Комисия по енергетика е отхвърлила предложението за стопроцентова компенсация на […]