Tag Archives: Слято, полуслято и разделно писане

Как се пише: лазурносин, лазурно-син или лазурно син?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – лазурносин, също и лазурносиня, лазурносиньо, лазурносини.   За тържеството си купих рокля в любимия ми лазурносин цвят. Не пропускайте да се разхладите в лазурносините води на морето. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част е наречие и пояснява втората – прилагателно име. Двете части […]

Как се пише: наляво или на ляво?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато представлява наречие със значение ’в лява посока’, се пише слято – наляво.   На това кръстовище е забранено завиването наляво. Обърнах глава наляво, откъдето идваше подозрителният шум. В редки случаи, когато представлява съчетание от предлога на и думата ляво, поясняваща следващата дума, се пише разделно – на ляво.   Голяма част от електората се […]

Как се пише: дългоочакван, дълго-очакван или дълго очакван?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – дългоочакван, също и дългоочаквана, дългоочаквано, дългоочаквани.   Скоро ще започне дългоочакваният основен ремонт на няколко основни улици в града. Така се радва само човек, на когото му се е случило нещо дългоочаквано. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част е наречие и пояснява втората – […]

Как се пише: наведнъж или на веднъж?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – наведнъж. Когато те гонят по стълбище, може да вземаш не по две, а по три стъпала наведнъж. Той напълни догоре чашата с вино и я изпи наведнъж.

Как се пише: кръвнозахарен, кръвно-захарен или кръвно захарен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – кръвнозахарен, също и кръвнозахарна, кръвнозахарно, кръвнозахарни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – кръвна захар. Кръвнозахарният профил дава информация за нивото на кръвната захар в различни часове от деня. Голяма част от хората с диабет поддържат по-високо кръвнозахарно ниво поради страха си от […]

Как се пише: надясно или на дясно?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато представлява наречие със значение ’в дясна посока’, се пише слято – надясно.   Джипът зави надясно и пое по нов път, който лъкатушеше между гористите хълмове. Младата дама затвори внезапно с ръка устата на Дик, огледа се нагоре, надолу, наляво и надясно и като видя, че няма жива душа, повлече с все сила младежа […]

Как се пише: съфинансиране или съ-финансиране?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише съфинансиране. В тази дума съ- е представка, а представките не се отделят с дефис (малко тире). В Куманово бяха подписани споразумения за съфинансиране на проекти за трансгранично сътрудничество с България. Министерството предлага националното съфинансиране по големите инфраструктурни проекти да бъде 50%.

Как се пише: административнопроизводствен или административно-производствен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – административнопроизводствен, също и административнопроизводствена, административнопроизводствено, административнопроизводствени, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – административно производство. Както материалноправните основания за контрол, така и административнопроизводствената процедура, в т.ч. и процесуалната легитимация на страните, се определят в ЗУТ. Съдът е приел, че при издаване на обжалвания […]

Как се пише: по веднъж или поведнъж?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правописът на това съчетание от предлог и наречие не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно – по веднъж. Може да гласувате само по веднъж от всяко устройство (компютър, смартфон, таблет). Всеки участник има възможност да пробва по веднъж – втори шанс няма.

Как се пише: вицешампион, вице-шампион или вице шампион?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – вицешампион, мн.ч. вицешампиони, защото това е сложно съществително име, чиито съставни части са от чужд произход и първата не се употребява като самостоятелна дума в българския език. Олимпийският вицешампион от Токио спечели титлата в спринта на 100 метра на Световното първенство по лека атлетика в Юджийн, САЩ. Вицешампионите […]