Tag Archives: Слято, полуслято и разделно писане

Как се пише: автошкола, авто-школа или авто школа?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно съществително име се пише слято – автошкола, мн.ч. автошколи, защото е образувано от съкратено прилагателно име (авто < автомобилна) и съществително име (школа). В автошколата, която ми препоръча моя приятелка, попаднах на чудесен инструктор. Въпреки че инфлацията за миналата година беше чувствителна, някои автошколи запазиха цените на курсовете или ги повишиха минимално.

Как се пише: видео обръщение, видео-обръщение или видеообръщение?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – видео обръщение, мн.ч. видео обръщения, или слято – видеообръщение, мн.ч. видеообръщения. Когато първата съставна част на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или слято, или разделно. През януари тази година украинският президент Зеленски […]

Как се пише: варено-пушен, варенопушен или варено пушен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише полуслято – варено-пушен, също и варено-пушена, варено-пушено, варено-пушени. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставни части са в равноправно отношение помежду си (варен и пушен). Варено-пушен свински врат може да приготвите и в домашни условия. Тази шунка всъщност е варено-пушена и никога не съм попадала на лоша партида. Забележка: […]

Как се пише: яркочервен, ярко-червен или ярко червен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – яркочервен, също и яркочервена, яркочервено, яркочервени.   Ако имате бледа кожа и тъмна коса, ще установите, че яркочервеното червило ви стои удивително. Новите обитатели на зоопарка са яркочервени ибиси. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част е наречие и пояснява втората – прилагателно име. […]

Как се пише: нерядък, нерядка, нерядко, нередки или не рядък, не рядка, не рядко, не редки?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – нерядък, нерядка, нерядко, нередки.   Нерядка практика е фирмата да забавя изплащането на заплатите до завършването на определен етап от проекта. Остеопорозата засяга най-вече жените, но се среща нерядко и при мъжете.   Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се […]

Как се пише: отведнъж или от веднъж?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато представлява наречие и означава ’изведнъж’ или ’от първия път, от първия опит’, се пише полуслято – отведнъж.   WhatsApp, Instagram и Facebook се сринаха отведнъж. Няма как промяната в мисленето на стане отведнъж. Когато представлява съчетание от предлог и наречие и означава еднократно извършване на действие или е част от сравнение, се пише разделно […]

Как се пише: задето или за дето?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Двама майстори ми се изсмяха, задето ги викам за толкова малко работа, и отказаха. Не ща да ви тревожа, ала магарето изгуби свойта кожа, задето се присмиваше без нужда на всяка кожа чужда. („Магарешки работи“, Марко Ганчев)

Как се пише: тихомълком или тихо-мълком?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – тихомълком. Тя се измъкна тихомълком, по терлици, погали ме по главата и тихичко притвори вратата. Не така мислеше македонската страна, която тихомълком някак замени „общата“ история със „споделена“.

Как се пише: бледорозов, бледо-розов или бледо розов?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – бледорозов, също и бледорозова, бледорозово, бледорозови.   В бледорозовата си рокля, дълга до земята, изглеждаше крехка и нежна. Дръвчето беше обкичено с бледорозови цветове. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата част е наречие и пояснява втората – прилагателно име. Двете части са свързани посредством съединителна […]

Как се пише: наоколо или на около?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато представлява наречие със значение ’около някого или нещо’ или ’наблизо’, се пише слято – наоколо.   Имате ли нещо против да огледам наоколо? Дали на делфините им харесва да плуват наоколо им и да ги снимат? Дъждът пееше своята песен, която се носеше безспирно наоколо. За съжаление, наоколо е нямало човек, който да позвъни […]