Tag Archives: слято

Как се пише: търговскоправен или търговско-правен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – търговскоправен, също и търговскоправна, търговскоправно, търговскоправни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – търговско право. Търговскоправната регламентация на лизинговите договори е уредена в чл. 342 – 347 от Търговския закон. В рамките на семинара подробно ще бъдат разгледани търговскоправните аспекти на закрилата на […]

Как се пише: бъбречносъдов, бъбречно-съдов или бъбречно съдов?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – бъбречносъдов, също и бъбречносъдова, бъбречносъдово, бъбречносъдови, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – бъбречен съд. В лабораторията се изследва бъбречната функция: бъбречен кръвоток, гломерулна филтрация, бъбречносъдово съпротивление и др. Призивът на специалистите е всеки българин да контролира кръвното си налягане, за да се […]

Как се пише: аудио-визуален, аудиовизуален или аудио визуален?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише полуслято – аудио-визуален, също и аудио-визуална, аудио-визуално, аудио-визуални. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставни части са в равноправно отношение помежду си. Ние сме творчески колектив от млади професионалисти в областта на аудио-визуалните изкуства. Преди да си купите аудио-визуално оборудване, може да го тествате в своя дом или офис.

Как се пише: документооборот или документо-оборот?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – документооборот, тъй като това е сложно съществително име, първата му част пояснява втората и двете са свързани със съединителна гласна (документ-о-оборот). Деловодната дейност и документооборотът се извършват съгласно правилата в настоящата инструкция. Въвеждането на електронния документооборот в Министерството на икономиката и индустрията е отлагано години наред.

Как се пише: неприятел или не приятел?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – неприятел, мн.ч. неприятели.   Едва успявахме да възпираме много по-силния от нас неприятел. Лещата не бива да се засява в близост до други бобови култури, за да се избегне пренасянето на болести и неприятели.   ► Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато […]

Как се пише: на обед/на обяд или наобед/наобяд?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правописът на това съчетание не е нормиран изрично. Съветваме ви да го пишете разделно – на обед/на обяд. През декември общинската администрация ще работи с половин час почивка на обед/на обяд. До вчера на обед/на обяд отменените полети в САЩ заради зимната буря бяха 1450.

Как се пише: кинолегенда или кино легенда?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – кинолегенда, мн.ч. кинолегенди. Сложните думи с първа част кино се пишат слято. Кинолегендата Никълъс Кейдж обяви, че обмисля да търси други поприща за актьорска изява. Камерата на Барбиери е запечатала красотата на кинолегенди като София Лорен, Одри Хепбърн и Моника Белучи. Забележка: В източника липсва конкретното съществително име, […]

Как се пише: за тогава или затогава?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правописът на това съчетание не е нормиран изрично. Съветваме ви да го пишете разделно – за тогава. През 2008 г. въведохме революционната за тогава идея „готово решение за онлайн магазин“. Ако детето не успее да се справи с някоя задача, нейното решаване може да се отложи за тогава, когато то ще знае повече.

Как се пише: неизвършен или не извършен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – неизвършен, също и неизвършена, неизвършено, неизвършени.   НЗОК има правомощия да налага санкции при установени случаи на отчетена, но неизвършена медицинска дейност. Ежедневно в Европа десетки малки и средни предприятия изпадат в несъстоятелност поради неизвършени плащания по техни фактури.   ► Частицата не се пише слято със следващото минало страдателно причастие, […]

Как се пише: кибератака, кибер-атака или кибер атака ?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – кибератака, мн.ч. кибератаки, защото това е сложно съществително име, чиито съставни части са от чужд произход и първата не се употребява като самостоятелна дума в българския език. Мощна кибератака блокира болници и спешни отделения в САЩ. Кибератаките са основната опасност пред правителствата и корпорациите, смята водещ израелски киберексперт. […]