Tag Archives: Съкращения

Как се съкращава квадратен метър?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Съкратено това словосъчетание се пише кв.м (без интервал) или кв. м (с интервал). Когато всички думи в едно словосъчетание са съкратени, се допуска между тях да няма интервал. По това време И.К. се сдобива с апартамент от 140 кв.м/кв. м и веднага го продава. Общата площ на поземления имот е 2287 кв.м/кв. м, от които […]

Как се съкращава град?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Съкратено тази дума се пише гр. (с точка). Съкращава се само пред съответното съществително собствено име. Местността Ормана се намира в землището на гр. Ямбол. Адресът на новия клон на медицинската лаборатория е гр. Котел, ул. „Раковска“ 2.

Как се пише съкратено заместник-кмет: зам.-кмет или зам. кмет?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише зам.-кмет, мн.ч. зам.-кметове. Когато се съкращават сложни съществителни имена, които се пишат полуслято, дефисът (малкото тире) се запазва: заместник-председател > зам.-председател; генерал-лейтенант > ген.-лейтенант, началник-управление > нач.-управление. Все още е рано да говорим за екопаркове и завод за преработване на отпадъци на територията на общината, заяви зам.-кметът. Общинският кмет Богомил […]

Как се съкращава час?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато означава време от денонощието, краткото означение на тази дума е ч. (с точка).   Луната ще залезе в 2 ч. и 15 мин. след полунощ. Влакът пристигна в 18 ч. и 26 мин. – точно по разписание. Когато означава мерна единица за време, краткото означение на тази дума е ч (без точка).   Ястието […]

Как се пише? с Павлина Върбанова 2020-02-17 09:30:14

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Личните имена се съкращават по няколко начина. Запазва се само първата буква на името, след която се изписва точка. Това е правилно дори когато буквата означава гласна и след нея следват съгласни (Иван, Евгени).   Д. – Димитър, Димана Е. – Емилия, Евгени И. – Иван, Ивелина К. – Калина, Константин Л. – Любомир, Лиляна […]

Как се пише: <em>елтабло</em> или <em>ел. табло</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилни са и двата начина. Сложното съществително име елтабло, мн.ч. елтабла, се пише слято, защото е образувано от съкратено прилагателно…

Къде се оставя интервал (шпация) – пред или след точката?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Пред препинателния знак точка не се оставя интервал. Точката „се залепва“ за предходната дума или число.   Броят на екипите…

Как се съкращава временно изпълняващ длъжността?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Съкратено това словосъчетание се изписва в. и. д. (с интервали) или в.и.д. (без интервали). Сега моята задача е да осигуря…

Как се съкращава железопътен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Съкратено тази дума се изписва жп (без точки). Първата жп линия в днешните български земи е линията Русе – Варна.…