Skip to content

Category: politicsSyndicate content

C, PHP, VB, .NET

 Какво е комунизъм?

   от C, PHP, VB, .NET


Много хора погрешно свързват комунизма с доскорошните тоталитарните режими в източна Европа, както и няколко държави в Южна Америка и Азия. Това въобще не е така! С тази статия ще се опитам с изключително опростен модел да покажа каква е основната идея на комунизма.

Историческите корени на идеята за комунизма като политически строй идват от немския философ Карл Маркс. В общи линии светът в по-голямата част от историята си е бил под тоталитарен режим на управление, където един монарх е притежавал и се е разпореждал с целия капитал на обществото, както и с личната свобода за развитие. Бурното развитие на демокрацията обаче променя този модел и още н началото на 19ти век се забелязва един стремеж за разпръскване на капитала на множество „порцийки“, както и наличието на все повече лична свобода на човек.

 

C, PHP, VB, .NET

Напоследък засилено се говори за „демографски срив“ и нуждата от „насърчаване на раждаемостта“. Изговарят се много думи и се дават редица рецепти, но за съжаление всяка следваща е все по-грешна от предишните. Най-новата мода, за която се заговори по телевизията наскоро, е да се върне т.нар. „ергенски данък“. Преди да го разкритикувам обаче ще направя малко по-фундаментален анализ на проблема.

Нека си зададем няколко основни въпроса. Първият е нужно ли е да насърчаваме раждаемостта? Очевидно да, щом усилено се говори, че определено е налице демографски проблем. Имаме застаряващо население, което като цяло все повече намалява. Има недостиг на свежа квалифицирана работна ръка. Освен това ако искаме да запазим типичните черти на нацията си, която тъй или иначе е малка, то определено трябва да насърчим раждаемостта.

 

C, PHP, VB, .NET

 Политически коалиции

   от C, PHP, VB, .NET


Днес поговорих за политика с мой добър приятел. Основната тема беше за политическите коалиции. Най-много коментирахме „новината на деня“, а именно назначението на Божидар Димитров за министър и защо Синята Коалиция декларира, че е против такъв състав на кабинета. Приятелят ми каза, че това е безпринципност – първо казали, че ще подкрепят ГЕРБ, а после не го правят. Аз пък съм на точно противоположното мнение. Но нека за момент излезем от конкретния пример. Ще се върна на него след малко.

Трябва да си изясним първо какво означава коалиция, какви типове коалиция съществуват и какво е обратното на коалиция. За мен има два типа коалиции – пълни и принципни. Много подходящо е да се използва теория на множествата за онагледяване.

 

C, PHP, VB, .NET

С помощта на мой добър приятел Никола Рупев реших да направя карта на политическите партии. Тази статия споделя моето виждане. С колегата скоро ще бистрим по тази тема и може би ще напишем обща статия с корекции.

Забелязах, че изключително много се злоупотребява с думите „ляво“, „дясно“ и „център“. Истината е, че общото схващане на хората е натрапено неправилно. Първо ще ни бъде нужна координатна система. Избрах тази, която е общо популярна: ляво-дясно по оста X и олигархия-либертариянство по оста Y. Тази система ще даде точно разпределение, но за съжаление не дава напълно реална представа за типа политика, която ще се провежда. Какво всъщност означава „ляво“? Ами „дясно“? Нека първо изясним тези понятия.

 

C, PHP, VB, .NET

 Как се стигна до тук?

   от C, PHP, VB, .NET


Изгледайте тази новина от RE:TV:

Как се стигна дотук? По време на изборите имаше съобщение „купуването и продаването на гласове е престъпление“. Какво може да се каже тогава за „купуване и продаване на първокласници“?