Skip to content

Category: politicsSyndicate content

C, PHP, VB, .NET

Още през 2008г. преди да стана магистър бях на среща между студенти и вече бившия заместник министъра на образованието доц. Кирчо Атанасов. Тогава обсъдихме няколко законодателни идеи, една от които наистина ми хареса. Изглежда, че сегашното правителство продължава проектите на старото и най-вероятно ще приложи тези промени. Преди да продължа искам все пак да упомена, че тълкуването, които ще дам по-долу, е лично моя интерпретация и може да се разминава с оригиналните планове на бившия министър на образованието Даниел Вълчев.

Основен проблем в образованието в България е икономическата и социална обстановка. Не е рядка практика по финансови причини младежи да започват работа още преди да са завършили своето обучение. Впрочем това не е проблем типичен само за България – това се наблюдава все повече и повече в държави с отрицателен прираст на населението, каквито са повечето в Европейски Съюз.

 

C, PHP, VB, .NET

Когато се повдигнат по телевизията и медиите въпроси за възпитание и образование на определени социални групи, особено тези живеещи в пълна нищета, винаги се сещам за следния стар виц за шопите:

Дошъл английски лорд на гости на цар Фердинанд в България. След като бил разведен из кипящия от ентусиазъм град София лордът поискал да се запознае и с българския селски бит и култура. Понеже било най-близко и лесно го завели в село западно от София в шопския край.

Когато видял тоталната неграмотност, пословичния инат и легендарния мързел на шопите, лордът скастрил цар Фердинанд:

– Вие сър сте занемарили изключително много управлението на възпитанието и образованието в своите селски региони! Смятам, че трябва да обърнете много повече внимание на тези хора!

Фердинанд се засмял и отговорил:

– Вижте сега сър, това са „шопи“ – те не подлежат на каквото и да е обучение!

 

C, PHP, VB, .NET

Представям бърз, нередактиран и вероятно неточен превод от английски език, който направих за няколко часа на една статия от конференция миналата година. Надявам се да не се сърдите за неточностите, правописните грешки и стиловите грешки. Те са мое дело, а не на авторите.


За математическите техники при изследване на увеличаването на
туризма и въздействието в региона на остров Родос

Герасимос Антонатос и Андреас Маринос

6-та средиземноморска конференция за обучение по математика
стр. 407 – 418

1. Въведение

 

C, PHP, VB, .NET

 Екология и лицемерие

   от C, PHP, VB, .NET


Преди около 30 години пред кооперацията в която живея е имало една малка кръгла кофа за боклук. Боклукчийската кола е минавала веднъж седмично (!) да я опразва. Хората са се стремяли да оползотворяват колкото се може повече отпадъчните материали. Когато се е появила кофичката за кисело мляко общественото мнение е било, че това е „убиец на природата“.

 

C, PHP, VB, .NET

Моето мнение за новия проект на министър Игнатов за научните степени и звания отдавна не е тайна. Вече писах статия на тема „поехме към платено образование„. Главната ми критика естествено попада върху абсурдите, които ще се случат с премахването на ВАК.

Никак не съм изненадан от реакцията на моите колеги, която може би леко закъсня, но е напълно адекватна. Ще си позволя да изкопирам един текст на отворено писмо във връзка с новия закон за развитие на академичния състав. Ето го и него:

 

C, PHP, VB, .NET

Днес прочетох една статия, в която е цитиран новият министър на науката и образованието – Сергей Игнатов. Изключително тъжно ми стана от последните няколко реда, цитирам:

В понеделник вкарваме и нов закон, който ще отмени действията на стария със степените и званията. Ще има нови процедури, а назначаването на доцентите и на професорите ще става вътре в Университетите. Ще премахнем ВАК, а на негово място ще има малка апелативна комисия, следяща за законността на процедурите. Всеки ще си е професор в своя университет, обясни министърът.

Не знам дали осъзнавате колко разрушителен за системата ще бъде този ход. Освен това добре подготвен предварително чрез сериозна медийна подкрепа.

 

C, PHP, VB, .NET

 Демографската криза

   от C, PHP, VB, .NET


В университета изкарах един избираем курс „Математическо Моделиране в Биологията“. Водеше го един много приятен преподавател – ст. н.с. І ст. Светослав Марков. Честно казано беше изключително интересен. Учихме главно ензимна кинетика и популационна динамика, но се споменаха неща като биореактори, химични синапси и епидемиология.

Моят курсов проект беше съвместен с колега Никола Узунов. Написахме една поредица от модели на популационната динамика, като естествено започнахме от модела „хищник-жертва“ на Лотка-Волтера. После засегнахме и модели на две и повече популации. С настоящата статия ще си позволя да дам една лична интерпретация на модела Лотка-Волтера свързана с настоящата тенденция за демографски срив в развитите държави.

Нека първо погледнем общата формула на модела. Тя е:

 

C, PHP, VB, .NET

В България се радваме (все още) на един доста свободен интернет, в което всеки може да пише каквото си поиска за всеки. Това естествено е лоша крайност – хубаво е да има някакъв контрол, защото в противен случай се появяват откровени клевети в пространството. Предишното, а и сегашното правителство предлагат като решение налагане на тежка цензура.

Нека обаче сега да погледнем на другия полюс, където цензурата е взела пълен превес. В една статия от CNN бяха определени „десетте най-лоши държави за блогъри“. Ето ги и тях:

 

C, PHP, VB, .NET

Измислих много елементарен и образен начин за обясняване на понятията „планова“ и „пазарна“ икономика, в която всичко се изобразява чрез вектори. С червен вектор сочещ право нагоре се изобразява желаната посока на политиката, т.е. идеалният вариант за разтеж. Чрез малки черни вектори се изобразяват реалните действия на пазара. Движението от началото до края на вектора отнема време „t“:

Планова и пазарна икономика

 

C, PHP, VB, .NET

 Полицейска държава

   от C, PHP, VB, .NET


Напоследък актуална тема стана полицията. Ежегодно повтарящи се и неизбежни престъпления биват хиперболизирани от политиците с цел популизъм. Зад популизма им пък прозира един още по-тежък заговор – засилване на контрола над обществото и силно ограничаване на личните свободи на хората.

По-специално за пример ще се спра върху модната дискусия „за и против бойните патрони в пълнителите на полицаите“. Както винаги ще разгледам проблема по-абстрактно и ще навлеза съвсем леко в детайли. Ще се опитам да направя обобщение на информацията, която е представена в блога КакНеСе – МВР е здраво бронирано в главите и бронебойни патрони няма открити!

Нека да започнем с няколко фундамента. На първо време нека дефинираме какво трябва да прави полицията. Бих се осмелил даже да го формулирам в постулат: