Tag Archives: полуслято

Как се пише: <em>източноазиатски, източно-азиатски</em> или <em>източно азиатски</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – източноазиатски, също и източноазиатска, източноазиатско, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно…

Как се пише: <em>беквокал, бек-вокал</em> или <em>бек вокал</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – беквокал, мн.ч. беквокали, защото това е сложно съществително име, чиито съставки са от…

Как се пише: <em>собственоръчен, собствено-ръчен</em> или <em>собствено ръчен</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – собственоръчен, също и собственоръчна, собственоръчно, собственоръчни.   Всички дипломи, издадени от СУ „Св.…

Как се пише: <em>гъстонаселен, гъсто-населен</em> или <em>гъсто населен</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – гъстонаселен, също и гъстонаселена, гъстонаселено, гъстонаселени.   Холандия е гъстонаселена държава и там…

Как се пише: <em>полусладък, полу-сладък</em> или <em>полу сладък</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – полусладък, също и полусладка, полусладко, полусладки. Сложните думи с първа съставка полу се…

Как се пише: <em>бизнес организация, бизнес-организация</em> или <em>бизнесорганизация</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – бизнес организация, мн.ч. бизнес организации, или слято – бизнесорганизация, мн.ч. бизнесорганизации. Когато първата…

Как се пише: <em>проформа, про-форма</em> или<em> про форма</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – проформа. Думата е заета от латински – pro forma. Изписването ѝ на български…

Как се пише: <em>подобект</em> или <em>под-обект</em>?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – подобект, мн.ч. подобекти, тъй като под- е представка в думата. Подобектът включва изграждане…

Как се пише: секси тяло, секси-тяло или секситяло?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правописът на това съчетание не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно – секси тяло, тъй като секси…

Как се пише: скисъстезание, ски състезание или ски-състезание?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – скисъстезание, мн.ч. скисъстезания или разделно – ски състезание, мн.ч. ски състезания. Когато първата…