Tag Archives: полуслято

Как се пише: разходооправдателен, разходо-оправдателен или разходнооправдателен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правописът на това прилагателно име не е нормиран. Съветваме ви да пишете разходооправдателен, също и разходооправдателна, разходооправдателно, разходооправдателни. Към окончателния финансов отчет се прилагат и разходооправдателните документи за извършените разходи по отделните дейности. Деклараторът представя също разходооправдателна фактура за транспортиране на стоките.

Как се пише: средномесечен, средно-месечен или средно месечен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – средномесечен, също и средномесечна, средномесечно, средномесечни.   За равнината част за област Монтана средномесечната температура през май ще бъде между 16 и 18 градуса. Средномесечните постъпления от паркирането в синята зона в София са около 400 000 лв. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка […]

Как се пише: европалет, евро-палет или евро палет?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно съществително име се пише слято – европалет, мн.ч. европалети, защото е образувано от съкратено прилагателно име (евро < европейски) и съществително име (палет). Европалетът е вид опаковка, която има точни размери, определени от Европейската асоциация за палети (EPAL). Фирмата изработва европалети, които са съобразени с всички стандарти за вътрешна и международна търговия. Забележка: В […]

Как се пише: начесто или на често?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато представлява самостоятелно употребено наречие, се пише слято – начесто.   Ако детето има температура, давайте му начесто вода или други течности. Пейките в парка са разположени начесто и винаги може да намериш място да поседнеш. Когато представлява съчетание от предлог и прилагателно име в ср.р. ед.ч., се пише разделно – на често.   На […]

Как се пише: вещноправен или вещно-правен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – вещноправен, също и вещноправна, вещноправно, вещноправни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – вещно право. Според ответниците сделката е перфектна, породила е вещноправното си действие и с нея те са станали собственици на процесния имот. Адвокатската кантора има опит в решаването на съдебни […]

Как се пише: PCR тест или PCR-тест ?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – PCR тест, мн.ч. PCR тестове, защото това е съчетание от абревиатура и съществително име.   Вероятността за фалшиво отрицателен PCR тест за коронавирус е между 3 и 5%, заяви главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Всички PCR тестове за коронавирус на персонала на детската градина са отрицателни. Разделно се […]

Как се пише: гел лак, геллак или гел-лак?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – гел лак, или слято – геллак. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято. За да си направите хубав маникюр с гел лак/геллак в домашни условия, са необходими търпение, […]

Как се пише: общо взето или общо-взето?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – общо взето, тъй като няма основание, на което да се пише полуслято. В този филм историята се върти, общо взето, около исторически факти. Общо взето, останахме доволни от екскурзията до Дания.

Как се пише: литиевойонен, литиево-йонен или литиево йонен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – литиевойонен, също и литиевойонна, литиевойонно, литиевойонни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – литиеви йони. С едно зареждане на литиевойонния акумулатор мотоциклетът може да измине 259 км. Обикновено електромобилите се захранват от литиевойонни батерии.

Как се пише: ден днешен или ден-днешен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правописът на това съчетание не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно – ден днешен, тъй като няма правило, въз основа на което да се пише полуслято (с тире). И до ден днешен замъкът е все така красив и величествен. Владислав Иванов призна, че до ден днешен му е тежко за решението да […]