Tag Archives: безвъзмездният

Как се пише: безвъзмездна, безвъзмездно, безвъзмездни или безвъзмезна, безвъзмезно, безвъзмезни?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише безвъзмездна, безвъзмездно, безвъзмездни, безвъзмездният, безвъзмездния. Проверка на правописа при групите от съгласни -здн-/-зн- се прави с такава форма на думата или със сродна дума, в която след съмнителната съгласна стои гласна: безвъзмездна/безвъзмезна – безвъзмезден, има д, следователно се пише безвъзмездна. Започва кандидатстването за безвъзмездна помощ от Националния иновационен фонд. Пет […]