Tag Archives: грамотноста

Как се пише: грамотността или грамотноста?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише грамотността (грамотност + определ. член та). Традиционното разбиране за грамотността най-често се свързва с усвояването на четенето и писането на родния или на официалния език в държавата. На 8 септември се отбелязва Международният ден на грамотността.