Tag Archives: двойно т

Как се пише: личността или личноста?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише личността (личност + определ. член та). Едно от основните конституционни права на личността е правото на свобода и неприкосновеност. Култът към личността е характерен за диктаторските режими.

Как се пише: грамотността или грамотноста?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише грамотността (грамотност + определ. член та). Традиционното разбиране за грамотността най-често се свързва с усвояването на четенето и писането на родния или на официалния език в държавата. На 8 септември се отбелязва Международният ден на грамотността.

Как се пише: искреността или искреноста?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише искреността (искреност + определ. член та). Начинът, по който гледаше, докато говореше, ме накара да се усъмня в искреността му. Какво доказателство да ти дам за искреността си?