Tag Archives: днескашен

Как се пише: днешен или днескашен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
В книжовната реч се употребява днешен, също и днешна, днешно, днешни, а днескашен е разговорна дума. Днешният град Долни чифлик е основан в края на XV век. Очертава ли се драма на днешната среща на върха на Европейския съюз? Заради силния вятър организаторите взеха решение да отменят днешните ски състезания.