Tag Archives: личността

Как се пише: личността или личноста?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише личността (личност + определ. член та). Едно от основните конституционни права на личността е правото на свобода и неприкосновеност. Култът към личността е характерен за диктаторските режими.