Tag Archives: охлювна

Как се пише: охлювна, охлювно, охлювни или охлювена, охлювено, охлювени?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Формите са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – охлювна/охлювена, охлювно/охлювено, охлювни/охлювено, също и охлювния(т)/охлювения(т). Движеха се с охлювна/охлювена скорост и след половин ден се добраха до хижата. Бавно вдъхваме от соления въздух, оставяме водата да гали ходилата ни, събираме причудливи мидени и охлювни/охлювени черупки, снимаме морска звезда.