Tag Archives: О или У

Как се пише: персонал или персунал?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише персонал. Думата е заета от руски (персонал) или немски (Personal), но корените ѝ са в къснолатинския – personalis. В училището работят 68 учители и 17 души помощно-технически персонал. Трудовите договори на протестиралите общински служители не са подновени – претекстът е съкращаване на персонала.

Как се пише: пустиня или постиня?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише пустиня, мн.ч. пустини. Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме пỳст, пỳстош, следователно се пише пустиня. В Монголия и северозападната част на Китай се простира най-бързо разрастващата се пустиня на земята – Гоби. Растенията в […]

Как се пише: откутюр, откотюр, от кутюр или от котюр?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише откутюр. Думата е заета от френски – haute couture. Отдавна мина времето, когато висшата мода (откутюр) се вихреше единствено в Париж и от нея се възползваха само капризните дами. Виргиния Здравкова е първата дизайнерка от Източна Европа, представена в авторитетния италиански каталог за откутюр Book Moda.

Как се пише: опаковка или упаковка?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише опаковка, мн.ч. опаковки. На опаковката на крема пише, че ефектът от неговото използване се проявява веднага след нанасянето му върху кожата. Според проучването голяма част от опаковките на чипса, шоколада и сиренето, продавани във Великобритания, не могат да се рециклират.

Как се пише: воал или вуал?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише воал, мн.ч. воали. Думата е заета от френски – voile. Този булчински воал може спокойно да се носи с почти всеки модел сватбен тоалет. Прозрачни или полупрозрачни, пердетата могат да бъдат от различни материи: воал, органза, газ, мрежа. Сюжетът на книгата има няколко пласта, подвижни като воали – тук виждаш […]

Как се пише: куртоазен или куртуазен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише куртоазен, също и куртоазна, куртоазно, куртоазни. Думата е заета чрез руски (куртуазный) от френски (courtois). Усмивката на лицето ѝ беше куртоазна. Уволниха ме без причина и без дори да проведат куртоазен разговор с мен.

Как се пише: завоалирам или завуалирам?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише завоалирам. Основно изискване към участниците в тези разговори е да споделят свои убеждения, а не да ги завоалират зад авторитети или общи фрази. Президентът се опита да успокои обществеността, като завоалира истината.

Как се пише: трубадур или тробадур?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише трубадур, мн.ч. трубадури. Думата е заета от френски – troubadour. Концертът е със специалното участие на Васко Кръпката – трубадура на българската демокрация. Трубадурите създават своеобразна култура на любовта – fine amor (куртоазна любов), която е в основата на тяхната лирика.

Как се пише: неупоменат или неопоменат?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише неупоменат, също и неупомената, неупоменато, неупоменати. За всичко неупоменато в този договор се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и действащите нормативни актове. Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според ценоразписа на оператора към датата на предлагане.

Как се пише: улягам, улегна или олягам, олегна?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише улягам, улегна. Тръбите бяха засипани с пръст, която скоро започна да уляга. На млади години беше буен, но после улегна и стана съпруг и баща за пример.