Tag Archives: полигонно

Как се пише: полигонна, полигонно, полигонни или полигона, полигоно, полигони?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише с двойно н – полигонна, полигонно, полигонни, полигонният, полигонния. За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен (полигонен) и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н. Ръководител на полигонната подготовка е майор Димитров. Изграждането […]