Tag Archives: разделно

Как се пише: административно-териториален, административнотериториален или административно териториален?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише полуслято – административно-териториален, също и административно-териториална, административно-териториално, административно-териториални. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставни части са в равноправно отношение помежду си (административен и териториален). Административно-териториалните единици, в които основно се осъществява местното самоуправление в България, са общините. В съответствие с Конституцията на Руската федерация остров Кунашир е част […]

Как се пише: наднационален, над-национален или над национален?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – наднационален, също и наднационална, наднационално, наднационални, тъй като над- е представка в думата. Изборите за Европейски парламент са важни, защото легитимират демократичния процес на избиране на представители в този наднационален орган. Институтът по рибни ресурси във Варна в момента работи по три проекта с наднационално значение.

Как се пише: криптоизмама, крипто-измама или крипто измама?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – криптоизмама, мн.ч. криптоизмами, защото това е сложно съществително име, чиито съставни части са от чужд произход и първата от тях не се употребява като самостоятелна дума в българския език. Рекордът за най-голямата криптоизмама в света все още се държи от българката Ружа Игнатова. Криптоизмамите са много популярни заради […]

Как се пише: накуп или на куп?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато представлява наречие със значение ’на едно място, заедно’, се пише слято – накуп.   Струпаха накуп непотребните вещи и после ги изгориха. Финансовият министър беше категоричен, че двата милиарда лева трябва да се платят накуп и няма друг вариант. Когато представлява съчетание от предлог и съществително име, се пише разделно – на куп.   […]

Как се пише: фитнесклуб, фитнес-клуб или фитнес клуб?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – фитнес клуб, мн.ч. фитнес клубове, или слято – фитнесклуб, мн.ч. фитнесклубове. Когато първата съставна част на сложно съществително име пояснява втората, има чужд произход и се употребява като самостоятелна дума, съществителното се пише или слято, или разделно. В нашия фитнес клуб/фитнесклуб може да си изберете инструктор, с когото […]

Как се пише: паневропейски, пан-европейски или пан европейски?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – паневропейски, също и паневропейска, паневропейско. Сложните думи с първа съставна част пан се пишат слято. Паневропейският транспортен коридор 8 свързва Адриатическо и Черно море. AdVenture е първото паневропейско състезание, което дава възможност на студентите да разберат какво е да работиш в рекламна агенция.

Как се пише: топмодел, топ-модел или топ модел?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – топмодел, мн.ч. топмодели, защото това е сложно съществително име, чиито съставни части са от чужд произход и първата от тях не се употребява като самостоятелна дума в българския език (има дума топ, но тя е с различно значение от английската top). Каролина Куркова е чешки топмодел, известна с […]

Как се пише: задължителноизбираем, задължително-избираем или задължително избираем ?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – задължителноизбираем, също и задължителноизбираема, задължителноизбираемо, задължителноизбираеми. Правописът на думата не е изрично нормиран, но тя е образувана по модела на свободноизбираем, чийто правопис е фиксиран.   Учебното помагало е предназначено за работа в часовете за задължителноизбираема подготовка по математика. Студентът може да премине на обучение по индивидуален план, […]

Как се пише: ултрачерен, ултра-черен или ултра черен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно прилагателно име се пише слято – ултрачерен, също и ултрачерна, ултрачерно, ултрачерни. Сложните думи с първа част ултра се пишат слято. Екип от морски биолози е открил 16 вида ултрачерни риби, чиято кожа поглъща повече от 99% от светлината, попаднала върху нея. С ултрачерната спирала за мигли трябва да се внимава, защото не […]

Как се пише: за малко или замалко?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – за малко. Правописът на това съчетание не е изрично нормиран. Вчера паднах по стълбите и за малко щях да си разбия главата. В компанията на приятели се чувстваше добре и поне за малко забравяше за тревогите си.