Tag Archives: разделно

Как се пише: кандидаткурсантски или кандидат-курсантски?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – кандидаткурсантски, също и кандидаткурсантска, кандидаткурсантско, защото това прилагателно име е образувано от сложно съществително име с полуслято писане, в което главната основа е пред подчинената – кандидат-курсант. Изпитите от предварителната кандидаткурсантска кампания за Националния военен университет ще се проведат през март и април в седем града. На сайта на ВВВУ […]

Как се пише: електронноизчислителен, електронно-изчислителен или електронно изчислителен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – електронноизчислителен, също и електронноизчислителна, електронноизчислително, електронноизчислителни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – електронно изчисление. За практическите занимания на курсистите е създаден и електронноизчислителен център. В учебника са разгледани основните въпроси, свързани с устройството на електронноизчислителните машини и с технологията за производството на […]

Как се пише: териториалноустройствен, териториално-устройствен или териториално устройствен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – териториалноустройствен, също и териториалноустройствена, териториалноустройствено, териториалноустройствени, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – териториално устройство. Строежът е незаконен, когато се извършва в територии с особена териториалноустройствена защита. Вторият раздел на курса е посветен на проблемите на териториалноустройственото планиране. Забележка: В източниците е посочено […]

Как се пише: велотуризъм или вело туризъм?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно съществително име се пише слято – велотуризъм, защото е образувано от съкратено прилагателно име (вело < велосипеден) и съществително име (туризъм). В България велотуризмът все още не е масов, както не е масово и придвижването с велосипед в населените места. Районът около Велика е подходящ за туризъм, велотуризъм, а също и за спортен […]

Как се пише: бизнес среща, бизнес-среща или бизнессреща?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише разделно – бизнес среща, мн.ч. бизнес срещи, или слято – бизнессреща, мн.ч. бизнессрещи. Когато първата съставна част на сложно съществително име пояснява втората, има чужд произход и се употребява като самостоятелна дума, съществителното се пише или слято, или разделно. Подготовката за бизнес срещата/бизнессрещата всъщност е от голяма важност. Нашият хотел […]

Как се пише: бъбречносъдов, бъбречно-съдов или бъбречно съдов?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това прилагателно име се пише слято – бъбречносъдов, също и бъбречносъдова, бъбречносъдово, бъбречносъдови, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – бъбречен съд. В лабораторията се изследва бъбречната функция: бъбречен кръвоток, гломерулна филтрация, бъбречносъдово съпротивление и др. Призивът на специалистите е всеки българин да контролира кръвното си налягане, за да се […]

Как се пише: аудио-визуален, аудиовизуален или аудио визуален?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише полуслято – аудио-визуален, също и аудио-визуална, аудио-визуално, аудио-визуални. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставни части са в равноправно отношение помежду си. Ние сме творчески колектив от млади професионалисти в областта на аудио-визуалните изкуства. Преди да си купите аудио-визуално оборудване, може да го тествате в своя дом или офис.

Как се пише: документооборот или документо-оборот?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – документооборот, тъй като това е сложно съществително име, първата му част пояснява втората и двете са свързани със съединителна гласна (документ-о-оборот). Деловодната дейност и документооборотът се извършват съгласно правилата в настоящата инструкция. Въвеждането на електронния документооборот в Министерството на икономиката и индустрията е отлагано години наред.

Как се пише: неприятел или не приятел?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – неприятел, мн.ч. неприятели.   Едва успявахме да възпираме много по-силния от нас неприятел. Лещата не бива да се засява в близост до други бобови култури, за да се избегне пренасянето на болести и неприятели.   ► Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато […]

Как се пише: половин-един; половин, един или половин един?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Когато означава приблизително количество, се пише полуслято – половин-един, също и половин-една, половин-едно.   Добре е половин-един час преди лягане да забравите за телефоните. За следващата половин-една година имам план за ангажиментите си. Когато има изброяване, се пише със запетая.   Какъв е хоризонтът на това правителство – половин, една, две години?