Tag Archives: разходо-оправдателен

Как се пише: разходооправдателен, разходо-оправдателен или разходнооправдателен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правописът на това прилагателно име не е нормиран. Съветваме ви да пишете разходооправдателен, също и разходооправдателна, разходооправдателно, разходооправдателни. Към окончателния финансов отчет се прилагат и разходооправдателните документи за извършените разходи по отделните дейности. Деклараторът представя също разходооправдателна фактура за транспортиране на стоките.