Tag Archives: средно месечен

Как се пише: средномесечен, средно-месечен или средно месечен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – средномесечен, също и средномесечна, средномесечно, средномесечни.   За равнината част за област Монтана средномесечната температура през май ще бъде между 16 и 18 градуса. Средномесечните постъпления от паркирането в синята зона в София са около 400 000 лв. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка […]