Tag Archives: Уместна употреба на думите

Как се пише: уморявам (се) или умарям (се)?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
В книжовната реч се употребява глаголът уморявам (се), а умарям (се) е диалектна дума. Скандалите вкъщи ме уморяват и изцеждат последните ми сили. Ако нощем не спим добре, през деня се уморяваме по-бързо.

Как се пише: констативен или консултативен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Думата констативен, също и констативна, констативно, констативни, означава ’който е свързан с констатация, с установяване на някакъв факт’.   Чрез констативния нотариален акт нотариусът признава едно лице за собственик на даден недвижим имот. Констативните протоколи се издават в два екземпляра – по […]

Как се пише: хъшлак или хашлак?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише хъшлак, мн.ч. хъшлаци. Думата се употребява в разговорната реч. Няма да позволя някакъв хъшлак да ми държи сметка и да ме обижда! В очите на благородника сигурно изглеждахме като банда невъзпитани хъшлаци.

Как се пише: кандърма или кандарма?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише кандърма, мн.ч. кандърми. Думата се употребява в разговорната реч. Заета е от турски – kandırma. Съгласи се с голяма кандърма. (Георги Божинов, „Калуня-каля“) Жененето не ставаше тогава с кандърми — в ония мъжки времена. (Николай Хайтов, „Мъжки времена“)

Как се пише: днешен или днескашен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
В книжовната реч се употребява днешен, също и днешна, днешно, днешни, а днескашен е разговорна дума. Днешният град Долни чифлик е основан в края на XV век. Очертава ли се драма на днешната среща на върха на Европейския съюз? Заради силния вятър организаторите взеха решение да отменят днешните ски състезания.

Как се пише: вкратце или в кратце?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това наречие се пише слято – вкратце. Думата е архаична.   За незапознатите ще разкажа вкратце тази любопитна история. Не, Левски се спрял в с. Дъбени при своя приятел и единомисленик Котов, комуто разправил вкратце своя план, и го изпратил на другия ден да отиде в Карлово с мисия, а той останал в Дъбени, скрит […]

Как се пише: прахоляк или прахуляк?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише прахоляк. Думата се употребява в разговорната реч. Преди да снимам шкафа, забърсах прахоляка от него. Около нашия блок има няколко строежа и се вдига голям прахоляк.

Как се пише: окъснявам, окъснея или укъснявам, укъснея?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Думите са остарели и диалектни и не се употребяват в книжовната реч. Ако желаете да ги използвате, пише се окъснявам, окъснея. Зимно време човек не бива да окъснява и да ходи по непознати места. Бях на концерт снощи и окъснях за купона.

Как се пише: черпя или черпавам?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише черпя. Думата черпавам е диалектна. Жоро, трябва да черпиш за Гергьовден. На рождения си ден винаги черпя колегите след работа.