Tag Archives: упростени

Как се пише: опростен или упростен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише опростен, също и опростена, опростено, опростени. Опростената процедура за възстановяване на надвнесени данъци е уредена в чл. 130 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Кредитът може да бъде опростен, ако кредиторът се откаже от вземането си чрез договор с длъжника.