Tag Archives: учебно-възпитателен

Как се пише: учебно-възпитателен или учебновъзпитателен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише полуслято – учебно-възпитателен, също и учебно-възпитателна, учебно-възпитателно, учебно-възпитателни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно смислово отношение помежду си (учебен и възпитателен). В училището се проведе дискусия на тема „Родителите – помощници или партньори в учебно-възпитателния процес“. Заместник-директорът по учебната част отговаря предимно за учебно-възпитателната и […]