Tag Archives: Главни/малки букви

Как се пише главен прокурор – с малка или с главна буква?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
При обикновена употреба словосъчетанието се пише с начална малка буква, тъй като не е собствено име. С него се назовава длъжност.   Висшият съдебен съвет освободи предсрочно от длъжност главния прокурор Иван Гешев. Правомощията на главния прокурор са уредени нормативно в Закона за съдебната власт. При адресиране и при обръщение, когато словосъчетанието не е придружено […]

Как се пише: Шенгенско пространство или шенгенско пространство?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише с главна буква – Шенгенско пространство, тъй като това е съществително собствено име. Втората дума в названието се пише с малка буква, защото е съществително нарицателно име. Най-новият член на Шенгенското пространство е Хърватия, която се присъединява през 2023 г. Засега България и Румъния остават извън Шенгенското пространство.

Как се пише: Сливо поле или Сливо Поле?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
С главна буква се пише само първата дума, тъй като Сливо поле представлява съставно (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име и не съдържа друго собствено име. Думата поле е съществително нарицателно. Два пожара вдигнаха на крак огнеборците в Сливо поле. На територията на община Сливо поле има единайсет населени места: […]

Как се пише: Стара Загора или Стара загора?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
С главна буква се пишат и двете думи – Стара Загора. Това е съставно (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име и се пише с начална главна буква. Тъй като съдържа и друго собствено име – Загора, то също се пише с главна буква. Къща музей „Гео Милев“ в Стара Загора […]

Как се пише: Древна Тракия или древна Тракия?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
С главна буква се пишат и двете думи – Древна Тракия. Това е съставно (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име – название на антична цивилизация, и се пише с начална главна буква. Авторът прави критичен обзор на основните исторически извори за Древна Тракия. Орфически вярвания и практики са засвидетелствани в […]

Как се пише: Черешова задушница или Черешова Задушница?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
С главна буква се пише само първата дума – Черешова задушница, тъй като това представлява съставно (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име и не съдържа друго собствено име. Думата задушница е съществително нарицателно. В съботата преди Петдесетница вярващите почитат паметта на починалите си близки – тогава е Черешова задушница.

Как се пише председател – с малка или с главна буква?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
При обикновена употреба думата се пише с малка буква, тъй като не е собствено име. С нея се назовава длъжност.   Премиерът и председателят на Народното събрание се срещнаха с посланика на САЩ в България. Според председателя на Европейската комисия страната все още не е узряла за членство в Европейския съюз. При адресиране и при […]

Как се пише: вуз, вузове или ВУЗ, ВУЗ-ове?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правописът на тази дума не е изрично нормиран. Съветваме ви да пишете вуз, мн.ч. вузове. Абревиатурата ВУЗ отдавна се употребява като съществително нарицателно име, подобно на тец, тир, чийто правопис е нормиран. Както разкри bTV, вузът е обучавал студенти, без да има програмна акредитация за част от специалностите си. Едно от опасенията на ректорите е, […]

Как се пише инж. – с главна или с малка буква?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише с малка буква – инж. (съкращение на инженер). Званията се пишат с малка буква, тъй като са съществителни нарицателни, а не собствени имена. Новият изпълнителен директор на „Асарел-Медет“ АД е инж. Николай Пелтеков. Съдът приема заключението на вещото лице инж. Димитрина Стоянова и ѝ определя възнаграждение в размер на 1000 […]

Как се пише морзова азбука – с малка или с главна буква?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише с малка буква – морзова азбука.   Буквите, цифрите и пунктуационните знаци в морзовата азбука представляват комбинации от дълги и къси сигнали, наричани условно тире и точка. Самюъл Морз е американски художник и изобретател, известен най-вече като създател на морзовата азбука и телеграфа. С малка буква се пишат притежателните прилагателни […]