Skip to content

Category: digital rightsSyndicate content

Свобода и защита на правата в Интернет. Изследване на електронната граница. Проблеми на живота онлайн — следене, подслушване, ограничаване, филтриране и преследване.
Емил А. Георгиев

Знаете за проверката на Комисията за финансов надзор (КФН) срещу Окшънайз АД в качеството ѝ на доставчик на електронната платформа Auxionize. Ако не сте успели да проследите досега, прочетете тук, тук и тук.

 

Емил А. Георгиев

Да, тъкмо до този извод може да достигнете след изчитане решението на Съда на Европейския съюз (СЕС) по дело C-610/15, по което страни са (1) холандската фондация Brein, създадена да преследва авторскоправни нарушения, и (2) известният торент сайт The Pirate Bay.

Накратко

Съдът постановява, че поддържането на торент сайтове представлява „разгласявне на публиката“ на достъпните чрез сайтовете произведения (примерно филми, музика и софтуер). Същото представлява нарушение правата на авторите или съответните правоносители, когато те не са дали разрешение на оператори на торент сайтове да „разгласяват“ техни произведения, достъпни там.

 

Емил А. Георгиев

 Глоба за необозначена реклама в YouTube

   от Емил А. Георгиев


Е, не у нас, а в Германия. И, честно казано, слава Богу, че не е у нас, защото случаят на влогъра “Flying Uwe” е прекрасен пример за никому ненужна свръхрегулация.

Във видеата си човекът представя различни продукти, най-често от сферата на бодибилдинга и бойните изкуства. Според медийния регулатор на германската провинция Шлезвиг-Холщайн тези представяния имали характера на “скрито търговско съобщение”, което бидейки необозначено, можело да подведе аудиторията по отношение на своята същност.

Да, не му било за първи път. Да, предупрждавали го били доста пъти досега. Но глоба в размер на цели 10 500 евро е много, много висока. Дори и като за германски условия и стандарти.

 

Емил А. Георгиев

Предложението за директива за авторското право в единния цифров пазар навлиза във важната си фаза: гласуването в отделните комисии на Европейския парламент, като вчера първа по ред беше комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите.

 

Интернет общество

От блога “Медийно право” на проф. Нели Огнянова:

Съд на ЕС: решението Mc Fadden и бъдещето на достъпа до Wi-Fi мрежи

На 15 септември стана известно решение на Съда на ЕС по дело C‑484/14 с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Landgericht München I (Областен съд Мюнхен I, Германия) в рамките на производство по дело Tobias Mc Fadden срещу Sony Music Entertainment Germany GmbH  относно евентуалната отговорност  за използването от трето лице на безжичната локална мрежа (Wireless local area network (WLAN), която г‑н Mc Fadden поддържа и чрез която е предоставен на публично разположение звукозапис, продуциран от Sony Music.