Skip to content

Category: digital rightsSyndicate content

Свобода и защита на правата в Интернет. Изследване на електронната граница. Проблеми на живота онлайн — следене, подслушване, ограничаване, филтриране и преследване.
Емил А. Георгиев

Image: Self Snitch by Poster Boy NYC on Flickr
Self Snitch

Вчера получих покана от Нова Телевизия да кажа няколко думи пред камерата за това, дали и доколко работодателите имат право да следят своите служители и/или работници на работното им място.

 

Емил А. Георгиев

Image: WCIT 2012 by itupictures on Flickr
WCIT 2012

Публикуваният ми преди 10 дни пост за международната конференция на ITU бе един от най-четените през последните седмици.

 

Емил А. Георгиев

Image: WCIT 2012 by itupictures on Flickr
WCIT 2012

Онези от вас, които се интересуват от регулацията на електронните съобщения със сигурност знаят, че в момента в Дубай протича WCIT или конференцията на Международния съюз по далекосъобщенията (Internetaional Telecommunication Union или ITU).

 

Интернет общество

 The Whole European Union Defends the Internet at the ITU WCIT12

   от Интернет общество


Many people are searching for positions of the EU on the ITU World Conference on International Telecommunications (WCIT). Here is the position of the Bulgarian government. Here is the position of ISOC-Bulgaria.

And below are the positions of:

 

Интернет общество

 Official Bulgarian Position For the ITU WCIT-12

   от Интернет общество


This is the official Bulgarian position for the ITU World Conference on International Telecommunications, as published on the Ministry of Transport, IT and Communications (MTITC) site. ISOC-Bulgaria has sent its comments back in September to the MTITC, and clearly they were used in the formation of the position. We have expressed our concerns in a number of publications, for example this interview with our chairman of the board Veni Markovski, or in this co-signed statement.

 

Интернет общество

„Интернет общество – България“ предлага на вниманието на основните политически сили следното предложение за действие на държавата и държавните институции: да се преборим за полагащото се място на България в информационното общество (ИО).

Ние няма да кажем „браво“ на политическите партии, които просто приемат нашето предложение, защото едва ли ще има някоя, която да го отхвърли, но ще наблюдаваме внимателно какво и как говорят и вършат политиците след това. Ще подкрепяме онези партии, които решат да приемат нашето предложение и сме готови да им помогнем, за да го доразвият и осъществят на практика след изборите през 2013 г.

 

Емил А. Георгиев

Image: Ministerial Conference 2011 by World Trade Organization on Flickr
Ministerial Conference 2011

Мишел Барние (Michel Barnier) е европейският комисар с ресор вътрешен пазар и услуги, като в това си качество отговаря за въпросите, свързани с правото на интелектуална собственост.