Skip to content

Category: educationSyndicate content

Как се пише

Правилно е да се пише бътерфлай. Думата е заета от английски – butterfly. Антъни Иванов се класира осми във финала…

 

Как се пише

Правилно е да се пише ориентирам (се). Думата е заета от немски – orientieren. Моля да ме ориентирате за курсовете…

 

Как се пише

Правилно е да се пише тресна, треснат (1 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч., сегашно време), също и треснах, тресна,…

 

Как се пише

Правилно е да се пише гергеф. Думата е заета от персийски чрез турски – gergef. По-лесно ли се бродира, ако…

 

Как се пише

 Как се пише: мана или манна?

   от Как се пише


Това са три различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Думата мана означава ’болест по растенията, главно…

 

Как се пише

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Формата за мн.ч. е само невести. Невястата/Невестата…

 

Как се пише

Правилно е да се пише областта (област + определ. член та). В Добрич е регистрирана необичайна за сезона и областта…

 

Как се пише

Това прилагателно име се пише слято – костномозъчен, също и костномозъчна, костномозъчно, костномозъчни, тъй като е образувано от съчетание на…

 

Как се пише

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Пише се прибегна/прибягна, прибегнат/прибягнат, но само прибегнеш,…

 

Как се пише

 Как се пише: пиано или пияно?

   от Как се пише


Правилно е да се пише пиано. Думата е заета от италиански – piano (съкратено от pianoforte). В средата на думи…