Skip to content

Category: educationSyndicate content

Как се пише

Правилно е да се пише скрий (се), скрийте (се). При образуване на повелителни (заповедни) глаголни форми се пише й, ако…

 

Как се пише

Правилно е да се пише хамелеон, мн.ч. хамелеони. Думата е заета от гръцки чрез новолатински – chamaeleon. Йеменският хамелеон се…

 

Как се пише

Това прилагателно име се пише слято – военномедицински, също и военномедицинска, военномедицинско, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно…

 

Как се пише

Правилно е да се пише слято – високочувствителен, също и високочувствителна, високочувствително, високочувствителни.   С помощта на високочувствителна апаратура се…

 

Как се пише

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Съществителното име крутон, което най-често се употребява…

 

Как се пише

Правилно е да се пише полуслято – образователно-квалификационен, също и образователно-квалификационна, образователно-квалификационно, образователно-квалификационни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито…

 

Как се пише

Правилно е да се пише осмислям, осмисля. Наблюдателят явно все още осмисляше видяното, но въпреки това си възвърна част от…

 

Как се пише

Правилно е да се пише кланица, мн.ч. кланици. Някогашното кралство приличаше на кървава кланица. В момента средната цена за агне,…

 

Как се пише

Правилно е да се пише синтез, членувани форми синтезът, синтеза. Съществителното име е от мъжки род. До 2002 г. формите…

 

Как се пише

Правилно е да се пише канцерогенен, също и канцерогенна, канцерогенно, канцерогенни. Думата е заета от новолатински – cancerogenes (лат. cancer ’рак…