Skip to content

Category: educationSyndicate content

Как се пише

Правилно е да се пише бисквита; членувана форма бисквитата; мн.ч. бисквити. Съществителното име е от женски род. Охладеният крем се…

 

Как се пише

Правилно е да се пише шевица, мн.ч. шевици. Николинка пренася мотивите на капанската шевица върху огледалца, бижута, пръстени, обеци, гривни,…

 

Как се пише

Правилно е да се пише безпокоен, също и безпокойна, безпокойно, безпокойни. Думата е образувана от представката без-, съществителното име покой…

 

Как се пише

Правописът на думата не е нормиран изрично. Правилно е да се пише трансцендентност, тъй като това съществително име е образувано…

 

Как се пише

Правилно е да се пише дупликация. Данните на компанията са централизирани, дупликацията е елиминирана и грешките при въвеждане са сведени до…

 

Как се пише

Правилно е да се пише майчинство. Майчинството е най-емоционалното преживяване в моя живот. В момента съм в платен отпуск по…

 

Как се пише

Правилно е да се пише обичайно, също и обичайна, обичайни, обичайният, обичайния. Този ден, най-красивият в живота ми всъщност, започна съвсем…

 

Как се пише

Правилно е да се пише емотикон; членувани форми: емотиконът, емотикона. Съществителното име е от мъжки род. Думата е заета от…

 

Как се пише

 Как се пише: освен или освем?

   от Как се пише


Правилно е да се пише освен. Тези таблетки се вземат три пъти дневно по една, освен ако лекуващият лекар не…

 

Как се пише

 Как се пише: емфие или енфие?

   от Как се пише


Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Думата е заета от арабски чрез турски…