Skip to content

Category: educationSyndicate content

Как се пише

Това прилагателно име се пише слято – научнопопулярен, също и научнопопулярна, научнопопулярно, научнопопулярни, тъй като е образувано от съчетание на…

 

Как се пише

Правилно е да се пише титулуван, също и титулувана, титулувано, титулувани. Мерседес се запознава и с първия си братовчед Алфонсо,…

 

Как се пише

Правилно е да се пише гръмотевица, мн.ч. гръмотевици. Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума (със…

 

Как се пише

Правилно е да се пише обезпокоен, също и обезпокоена, обезпокоено, обезпокоени. Думата има представки о- и без- и корен -поко-,…

 

Как се пише

Правилно е да се пише деветнайсети (също и деветнайсета, деветнайсето) или деветнадесети (също и деветнадесета, деветнадесето). Двете форми са дублетни.…

 

Как се пише

Правилно е да се пише слято – нащрек. Дръж денонощно револвера близо до себе си и бъди винаги нащрек. През…

 

Как се пише

Правописът на тази дума не е нормиран. Съветваме ви да пишете оребрен, също и оребрена, оребрено, оребрени. Думата представлява минало…

 

Как се пише

Когато представлява наречие със значение ’напълно, съвсем’, се пише слято – изцяло.   Именно ти преобърна изцяло живота ми. Сблъскваш се не…

 

Как се пише

Правилно е да се пише жлъчка. Жлъчката е спомагателен орган на храносмилателната система, чиято основна функция е да съхранява жлъчен…

 

Как се пише

 Как се пише: злъч или жлъч?

   от Как се пише


Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на злъч. Прочетете коментарите и…