Tag Archives: биоикономика

Как се пише: биоикономика или био икономика?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Това сложно съществително име се пише слято – биоикономика, защото е образувано от съкратено прилагателно име (био < биологична) и съществително име (икономика). Биоикономиката може да помогне на Европа да съживи селските райони. Преминаването към биоикономика и оползотворяването на биовъзобновими суровини е ключово за дългосрочен интелигентен и екологосъобразен икономически растеж. Забележка: В източника е посочено […]