Tag Archives: ново-закупени

Как се пише: новозакупен, ново-закупен или ново закупен?

от Павлина Върбанова
лиценз CC BY-NC-ND
Правилно е да се пише слято – новозакупен, също и новозакупена, новозакупено, новозакупени.   Корените на новозакупената луковица трябва да…