Tag Archives: adaptablegimp

AdaptableGIMP за задачно-ориентирана работа

от Владимир Колев
лиценз CC BY-NC-ND
АртПриложения

Под името AdaptableGIMP намираме нова модифицирана версия на програмата за обработка на изображения GIMP. Основната разлика е това, че не инструментите, а задачите са на преден план в интерфейса.

AdaptableGIMP представя не инструментите, а задачите, които потребителят иска да изпълни. Промените в потребителския интерфейс разработчиците наричат Task Sets (Комплект задачи). В тях се обобщават действията, от които потребителят се нуждае за решаването на дадена задача, като на пример простото обработване на снимка или премахването на “червени очи”.


Комплектите от задачи предлагат съответния избор от действия – при простата обработка на изображение това ще са действията за изрязване на снимка. Създадените от потребителите Комплекти се записват централно и по-късно се предлагат на други потребители от едно Wiki.

Концептът обединява задачно-ориентирана работа с уроци, тъй като комплектите със задачи, могат да съдържат подробни описания за това как да бъдат решени отделни задачи. По този начин проектът се опитва да запознае потребителите с многото функции на GIMP.

 

AdaptableGIMP е проект на University of Waterloo в съвместна работа с University of Manitoba в Канада. Институтът с името Human Computer Interaction Lab публикува първо модифицирана версия на GIMP под името Inigimp. Тази версия дълго време записвала действията на 200 потребителя. След двугодишно изследване работниците в института публикуват първо анализ на данните. На база на тях през май 2010 се създава първата концепция за тяхната версия на свободната програма за обработка на изображения.

AdaptableGIMP може да бъде изтеглен за Windows и като Debian-пакет на страницата на проекта. Там може да бъде намерен и изходния код на GIMP-варианта.